Τρίτη , 23 Απρίλιος 2024


Tag Archives: seminar

Έναρξη για το σεμινάριο ‘Το μέλλον των Μεσογειακών Αγώνων’ από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

Θέμα του Συνεδρίου «Το μέλλον των Μεσογειακών Αγώνων» που θα αναλυθεί για να εξαχθούν συμπεράσματα μέσα από τις εισηγήσεις των ομιλητών και τις συζητήσεις που θα τις ακολουθούν

Read More »