Τρίτη , 18 Ιούνιος 2024


Museum of History of Ancient Olympic Games

Ψηφίστηκε η ίδρυση του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών στην Αρχαία Ολυμπία

Η σύσταση του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών, με έδρα την Αρχαία Ολυμπία, ψηφίστηκε στη Βουλή ως τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατέθεσε νωρίς χθες το πρωί η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, σκοπός του νέου θεσμού θα είναι η συνεχής επιμόρφωση των διοικητικών στελεχών, που μετέχουν σε αθλητικούς Φορείς ή αθλητικούς οργανισμούς, όλων των βαθμίδων και η διάδοση και εφαρμογή των αρχών της σύγχρονης διοίκησης στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 θα εποπτεύεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), θα ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και απαρτίζεται από επτά (7) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά.

Ως μέλη του ορίζονται δύο (2) υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επιπέδου προϊσταμένου Διεύθυνσης, τρία (3) μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο αναλαμβάνει τον ακαδημαϊκό συντονισμό της επιμόρφωσης μέσω του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Τ.Ο.Δ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Συγκλήτου, ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς επίσης και ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κατόπιν εισήγησης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Ι.Ε.Α.Σ. με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών.

Οι πόροι του Ε.Λ.Σ. είναι: α) επιχορηγήσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, β) έσοδα που προέρχονται από χορηγίες πάσης φύσεως, γ) έσοδα που προέρχονται από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και καταπιστεύματα, δ) έσοδα από διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων και ε) έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.

Check Also

50 ημέρες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024

Παρίσι

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*