Παρασκευή , 22 Σεπτέμβριος 2023


Ελλάδα

Υποβολή προτάσεων του Φεστιβάλ ‘Η αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη’

Οι καλλιτεχνικές προτάσεις πρέπει να είναι σχετικές με το περιεχόμενο του Φεστιβάλ και να συμβάλλουν στην προαγωγή του αυτοπροσδιορισμού, της εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης και της χειραφέτησης των ατόμων με αναπηρία

Read More »