Σάββατο , 18 Μάιος 2024


Σύμφωνο Συνεργασίας του Αναπηρικού Κινήματος με την Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη!

Η παρουσίαση και η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της ΕΣΑμεΑ και της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης ΑAE/OTA, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Ιουλίου και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Συσκέψεων Δημάρχου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση προσκαλούν ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, η πρόεδρος του ΔΣ της ΜΑΘ AAE/OTA κ. Γεωργία Ρανέλλα και ο αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΜΑΘ AAE/OTA κ. Σίμος Δανιηλίδης. Θα παραστούν εκπρόσωποι φορέων των Δήμων της περιοχής και του αναπηρικού κινήματος.

Λίγα λόγια για το Σύμφωνο Συνεργασίας: Ζητούμενοι είναι οι φορείς να εργασθούν για την οργανωμένη αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ και λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς και ιδιαίτερα των πολιτών με αναπηρία και των οικογενειών τους, καθώς και την από κοινού προώθηση και εφαρμογή καλών πρακτικών και δράσεων σε τοπικό επίπεδο που θα αφορούν κυρίως στους παρακάτω τομείς: α) Την ανάπτυξη ολοκληρωμένης Τοπικής Στρατηγικής για την Αναπηρία, στη βάση των επιταγών της Σύμβασης των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. β) Την ανάπτυξη Τοπικής Στρατηγικής Αποϊδρυματοποίησης βάσει των απαιτήσεων της Σύμβασης των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. γ) Την ανάπτυξη, διάδοση και παρακολούθηση της εφαρμογής των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασμού» σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας σε περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαστάσεις της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και τις λοιπές πληθυσμιακές ομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά των υποδομών και υπηρεσιών (συμβατικών και ηλεκτρονικών), συμπεριλαμβανομένων της πληροφόρησης, της επικοινωνίας, των υπηρεσιών / υποδομών πρόληψης κινδύνων και διαχείρισης καταστροφών και συμβάντων έκτακτης ανάγκης, κ.ά. δ) Την ενημέρωση και κατάρτιση των τοπικών κοινωνιών, στελεχών δομών που εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία και επιχειρήσεων εν γένει προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση των αναγκών και των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, να βελτιωθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης αυτών ως πολιτών και ως καταναλωτών και παράλληλα να προωθηθεί η πρόσβαση των τοπικών επιχειρήσεων στην δυναμική τοπική και διεθνή αγορά των ατόμων με αναπηρία. ε) Την κοινή συμμετοχή των μερών σε εθνικά και λοιπά αναπτυξιακά προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ 2014-2020, Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας κ.λπ.) για την υλοποίηση πράξεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία.

Check Also

Μουσείο Μπενάκη, ξενάγηση με διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα

Διερμηνεία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*